Wie zijn wij?
Ons gospelkoor bestaat uit ongeveer 35 zingende leden uit Bunschoten-Spakenburg en directe omgeving. We vinden het allemaal heerlijk om God te loven en te prijzen door het zingen van prachtige liederen. Liefde voor het zingen is de samenbindende factor, los van alle kerkmuren. Bijna alle kerkelijke richtingen zijn binnen het koor vertegenwoordigd.

Wat zingen wij?
Wij richten ons voornamelijk op de minder bekende, meerstemmige en vooral harmonieuze gospelsongs. We zingen voornamelijk in het Engels en Nederlands. De kracht van ons koor ligt vooral in de ingetogen begeleiding, waardoor de stemmen het beste tot hun recht komen. De begeleiding bestaat uit piano, gitaar, basgitaar en drum. Jubilation verleent haar medewerking aan kerkdiensten en verzorgt optredens in verzorgings- en verpleeghuizen. Daarnaast organiseren wij ook concerten.

Hoe zijn wij ontstaan?
Het interkerkelijk Gospelkoor Jubilation is op 4 januari 1991 opgericht, met als grondslag de tekst uit Psalm 50 vers 23: "wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt."
De vereniging stelt zich als doel haar leden in de gelegenheid te stellen hun geloof in Jezus Christus muzikaal uit te dragen.
Pasen 2011. de Brug/ Amersfoort
Kerst 2013. Immanuelkerk
 
Kerst 2014. Zuiderkerk